Zarząd Śląskiego Cechu Złotników Jubilerów i Grawerów na lata 2016-2019

Na Walnym Zgromadzeniu (sprawozdawczo-wyborczym) w dniu 10 marca 2016 roku wybrano nowy Zarząd Cechu, w skład którego weszli:

- Starszy Cechu – Jerzy Kurczok

- Podstarszy Cechu – Marek Piotrowski

- Sekretarz – Wacław Jaworski

- Skarbnik – Iwona Lis-Filipczyk