7.korona zbliżenie1.PLAC ŚW.PIOTRA -korony z Głogówka - Kopia2.Matka Boża Loretańska z Głogówka- korony i jabłko3.PLAC ŚW.PIOTRA- korony z Bralina4.Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem- korony i berło na obrazie6.korona Pana Jezusa5.Korona Matki Boskiej Śnieżnej