Nowa ustawa o rzemiośle przyjęta przez Sejm RP

W dniu 25.09.2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o rzemiośle. Za głosowało 417 posłów.