Kurs „Znawca kamieni kolorowych, pereł, diamentów”

Właśnie ruszył nabór na kolejną edycję kursu „Znawca kamieni kolorowych, pereł, diamentów”. Kurs jest finansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczony jest dla pracowników i pracodawców z miast województwa śląskiego w wieku 45+. II edycja kursu obejmuje także miasta: Katowice i Bytom, które nie brały udziału w poprzedniej edycji kursu.

Program kursu:

- ilość godzin szkolenia: 48 godzin,

- częstotliwość zajęć: szkolenie w trybie weekendowym 6 zjazdów po 8 godz.

- miejsce szkolenia: Katowice, Plac Wolności 12 – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

- plan nauczania:

Warsztaty – praca na kamieniach, wyrobach jubilerskich, badanie czystości, barwy, wyliczania masy, jakości i wartości. Praca na eksponatach poglądowych surowców, naszyjników, bransolet. Warsztaty przy wykorzystaniu sprzętu i narzędzi: mokroskop gemmologiczny binokularny do pracy w cieczach imersyjnych, spektroskop, refleksometr, termolizer, pensety do kamieni, lampy światła UV, waga karatowa, waga hydrostatyczna do wyliczania gęstości, zestawy kamieni porównawczych, zestawy cieczy ciężkich.

Kamienie kolorowe

minerały i kryształy; właściwości fizyczne i chemiczne – twardość, łupliwość, rysa, barwa, połysk, gęstość i przewodnictwo cieplne i elektryczne; właściwości optyczne – załamanie światła, współczynnik załamania światła; kamienie izotropowe i anizotropowe, pleochroizm, dyspersja, dwójłomność. Omówienie podstawowych grup kamieni (korundy, beryle, kwarce, chalcedony, spinele, turmaliny, kamienie syntetyczne, imitacje kamieni szlachetnych, kamienie składane i rekonstruowane oraz sposoby identyfikacji kamieni i sposoby odróżniania kamieni naturalnych od syntetycznych i imitacji

Perły

- Klasyfikacja, nazewnictwo i terminologia pereł wg zasad CIBJO,

- Perły naturalne, perły hodowlane słonowodne, perły łuskowe, perły hodowlane słodkowodne,

- Wycena pereł hodowlanych,

- Metody rozróżniania pereł,

- Metody upiększania pereł,

- Imitacje pereł i metody ich identyfikacji,

- Wyroby z perłami,

- Zasady użytkowania i przechowywania pereł,

- Światowy rynek pereł hodowlanych.

Diamenty:

- Diament – struktura,

- Postać kryształów,

- Szlif brylantowy okrągły i jego elementy,

- Czystość diamentów oszlifowanych,

- Zanieczyszczenia i ich rodzaje,

- Klasy czystości,

- Charakterystyka znamion wewnętrznych,

- Barwa i jej właściwości,

- Metody oceny barw,

- Skale barw, proporcje i symetria szlifu,

- Szlifowanie diamentów, modernizacja szlifów,

- Modyfikacja szlifu brylantowego,

- Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji,

- Metody poprawiania diamentów i ich wpływ na wartość,

- Szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich.

 

- catering – pełne wyżywienie podczas zajęć,

- rodzaj dokumentu potwierdzający udział w szkoleniu – certyfikat, zaświadczenie ukończenia szkolenia,

- Koszt kształcenia – 3500,00 – w 100% finansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla mikroprzedsiębiorstw

 

Możliwości dofinansowania:

- mikroprzedsiębiorstwa (1-9 osób) – 100% dofinansowania
- małe/średnie/duże przedsiębiorstwa (10 osób i więcej) – 80% dofinansowania, 20% wkład własny

Warunki, które trzeba spełnić, aby mieć możliwość otrzymania dofinansowania:

- wiek: ukończone 45 lat,
- osoba pracująca z woj. śląskiego,
- w przypadku gdy z dofinansowania chce skorzystać pracodawca, musi on zatrudniać co najmniej 1 pracownika.

 

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w kursie uprzejmie prosimy o kontakt z siedzibą Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach: tel. (32) 259 62 61 wew.110, 105. O przyznaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego decyduje kolejność zgłoszeń.