Kurs o tematyce kamieni jubilerskich

Kurs finansowany jest ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i skierowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć umiejętności zawodowe.

Warunki, które trzeba spełnić, aby mieć możliwość otrzymania dofinansowania:

- wiek: ukończone 45 lat,

- osoba pracująca z województwa śląskiego,

- w przypadku, gdy z dofinansowania chce skorzystać pracodawca, musi on zatrudniać co najmniej 1 pracownika,

Możliwości dofinansowania:

- mikroprzedsiębiorstwa (1-9 osób) – 100% dofinansowania,

- małe/średnie/duże przedsiębiorstwa (10 osób i więcej) – 80% dofinansowania, 20% wkład własny

W przypadku zainteresowania skorzystaniem ze wsparcia finansowego prosimy o kontakt z siedzibą Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, tel.: (32) 259 61 62 wew. 105, 110.

Photo of Assorted Gemstones