1 grudnia 2003 w sali konferencyjnej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, dzięki inicjatywie śląskiego środowiska złotniczego pod przewodnictwem pana Jerzego Kurczoka oraz wsparciu krakowskiego środowiska złotniczego z panem Januszem Kowalskim na czele, odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o utworzeniu Śląskiego Cechu Złotników Jubilerów i Grawerów oraz zgłosiło kandydatów do jego organów statutowych.
W tajnym głosowaniu Zgromadzenie wybrało Zarząd:

Starszy Cechu:

Jerzy Kurczok

 

Członkowie Zarządu:

Michał Kłosok
Adam Matyjaszczyk
Wacław Jaworski

 

Powołano również Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

Cech jest organizacją społeczno-zawodową, działa w oparciu o ustawę o rzemiośle oraz statut, posiada osobowość prawną, prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego i innych województw.

Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalno – oświatowej i gospodarczej oraz jednoczenie małych firm rzemieślniczych.

Cechy rzemieślnicze, jedne z najstarszych formacji samorządowych, zawsze dążyły do posiadania własnych symboli. Insygnia i sztandary cechowe stawały się symbolami tradycji rzemieślniczej i dowodem ciągłości działania. W związku z tym Śląski Cech Złotników, Jubilerów i Grawerów w Katowicach za priorytet uznał posiadanie insygnii i sztandaru cechowego.

Na początek ufundowano srebrne insygnia cechowe.

Fundatorzy Srebrnych Insygni Cechowych:

Biskup Piotr – Czerwionka

Jaworski Wacław – Rybnik

Kłosok Michał – Rybnik

Kubizna Jolanta – Ruda Śląska

Kupiec Małgorzata i Wacław – Katowice

Kurczok Jerzy i Marcin – Katowice

Nowak Jan – Chorzów

Rurański Piotr – Bytom

Szczepanek Dariusz – Mikołów

Świerczyński Henryk – Tychy

Turek Krzysztof – Chorzów

Insygnia wykonała firma jubilerska „KORN” z Chorzowa
według projektu Małgorzaty i Wacława Kupiec z Katowic.

W roku 2008 ufundowano sztandar cechowy z wizerunkiem Św. Eligiusza patrona złotników.

Fundatorzy Sztandaru Cechowego:

Andrzejewski Henryk – Tarnowskie Góry

Bajon Jarosław – Chorzów

Bilnik Waldemar – Sosnowiec

Biskup Piotr – Czerwionka

Borkowski Bolesław – Ruda Śląska

Dreinert Józef – Katowice

Druzgała Antoni i Mirosław

Dukat Zygmunt

Dziurdziński Stanisław – Katowice

Firma Grawida – Tarnowskie Góry

Gabryel Jerzy – Katowice

Gajda Dorota – Katowice

Gawenda Andrzej – Skoczów

Gąstalik Marek – Mikołów

Głos Zbigniew i Grzegorz – Katowice

Głódkowski Jacek – Katowice

Hausner Piotr – Piekary Śląskie

Herman Małgorzata – Jaworzno

Janosz Eugeniusz i Wojciech – Tychy

Jaworski Wacław – Rybnik

Kaczor Antonina – Dąbrowa Górnicza

Kępa Stanisław – Katowice

Kłosok Michał – Rybnik

Konarki Eugeniusz – Katowice

Kowalski Janusz – Kraków

Kubizna Jolanta – Ruda Śląska

Kubizna Włodzimierz – Wojkowice

Kuchta Aleksandra i Damian – Chorzów

Kupiec Małgorzata – Katowice

Kurczok Jerzy i Marcin – Katowice

Lachowski Piotr – Gliwice

Mandrysz Beata – Rybnik

Marcol Tomasz – Rybnik